ภาพกิจกรรม
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัยในสถานศึกษา
ด้วยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัยในสถานศึกษา จำนวน 20 โรงเรียน โดยได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธี ในวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2563 
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2563,10:00   อ่าน 35 ครั้ง