ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการเขตประเวศพร้อมคณะได้เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
นายวรเศรษฐ์  วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศและนางพนิดา ทุมพงษ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา พร้อมคณะได้เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ ก่อนเปิดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) พร้อมให้กำลังใจและให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่ผู้บริหารและครู เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563,09:15   อ่าน 45 ครั้ง