ภาพกิจกรรม
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ มอบอุปกรณ์การเรียน ชุดพลศึกษา อาหารเสริม(นม) เอกสารการเรียน ON HAND
### วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ###
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ได้ดำเนินการกิจกรรมดังนี้
1. มอบอุปกรณ์การเรียนของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2. มอบชุดพลศึกษา หรือชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด
3. มอบอาหารเสริม(นม) ของเดือนพฤศจิกายน คนละ 22 กล่อง
4. มอบเอกสารการเรียน ON HAND ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
5. มอบเงินสนับสนุนค่าอาหารเช้าและกลางวัน ของเดือนตุลาคม 6 วัน ทำการ จำนวน 240 บาท (เฉพาะผู้ปกครองที่รับเป็นเงินสด) ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองและนักเรียน ที่มารับของ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และผ่านจุดคัดกรองของโรงเรียน เว้นระยะห่างเพื่อลดการแออัด โดยมีคณะครูคอยอำนวยความสะดวกให้ในแต่ละช่วงเวลา
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2564,22:16   อ่าน 127 ครั้ง