ภาพกิจกรรม
ค่ายพัฒนาศักยภาพอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ บริหารโดย นายทรงวุฒิ  สุวรรณธาตรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเปิดค่ายพัฒนาศักยภาพอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีฐานกิจกรรมจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ จำนวน 8 ฐานการเรียนรู้ นักเรียนสนุกกับกิจกรรมแต่ละฐานที่คุณครูและพี่เลี้ยงเด็กร่วมด้วยช่วยกันจัดค่ายให้เด็กๆ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเด็กๆ ให้เหมาะสมตามวัย (กิจกรรมดีดีของเด็กๆ อนุบาลสุวิทย์เสรีอนุสรณ์)
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2566,08:43   อ่าน 35 ครั้ง