ภาพกิจกรรม
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร นำโดย นายทรงวุฒิ สุวรรณธาตรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ขอขอบคุณนายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตประเวศ มอบหมายนางสาวพนิดา แก้วมาก ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์สอบย่อยที่ 9 ประเวศ #สนามสอบโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรโรงเรียนเครือข่ายที่ 32 ในการปฏิบัติภารกิจ และรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการสอบ O-NET
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2566,08:01   อ่าน 20 ครั้ง