ภาพกิจกรรม
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ บริหารโดย นายทรงวุฒิ  สุวรรณธาตรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา  จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยคุณครูและนักเรียนมาแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อ  จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์  โรงเรียนราชดำริ  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  โรงเรียนคลองปักหลัก และโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นม.1
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2566,15:59   อ่าน 23 ครั้ง