ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสิทธิพงศ์ เรืองนภาเพ็ญ เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์นำโดย นายทรงวุฒิ สุวรรณธาตรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูสิทธิพงศ์ เรืองนภาเพ็ญ
เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2566,11:25   อ่าน 24 ครั้ง