ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ นำโดย นายทรงวุฒิ สุวรรณธาตรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ นางอรทัย ศรีวิเชียรและนางทองกานต์ ชุไชย์ คณะคุณครูและบุคลากร ขอขอบคุณ
ผู้ปกครองทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2566,13:48   อ่าน 12 ครั้ง