ข่าวประชาสัมพันธ์
งดแจ้งผลการเรียนและรับเอกสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 (อ่าน 30) 29 มี.ค. 63
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์รับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 33) 27 มี.ค. 63
แจ้งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 31) 18 มี.ค. 63
แจ้งทุกท่าน มาตรการควบคุมและคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) (อ่าน 30) 13 มี.ค. 63
แจ้งกำหนดการของโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ (อ่าน 78) 03 มี.ค. 63
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ แจ้งปิดการเรียนการสอนในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 ตามมติที่ประชุม (อ่าน 29) 25 ก.พ. 63
ขอขอบคุณ คุณศศิพัชธ์ ธีระเดชปิติรัชต์ นายกสโมสรไลอ้อนแห่งประเทศไทยที่มอบหนังสือสารานุกรมสำหรับเยาวชน (อ่าน 30) 21 ก.พ. 63
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ​ในงาน​ "รวมน้ำใจ​พัฒนา​โรงเรียน​สุ​วิทย์​เสรี​อนุสรณ์" วันอาทิตย์​ที่​1มีนาคม​ (อ่าน 24) 14 ก.พ. 63
แนวปฏิบัติการสอบRTและNT ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 25) 08 ก.พ. 63
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ปิดการเรียนการสอนในวันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563 (อ่าน 33) 22 ม.ค. 63
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์เปิดเรียน ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563 (อ่าน 42) 28 ธ.ค. 62
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ จัดงานกีฬาสีและงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 (อ่าน 42) 28 ธ.ค. 62
ทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ที่ 1และ ศุกร์ที่ 3 ของเดือน (อ่าน 24) 26 ธ.ค. 62
นิเทศการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (อ่าน 35) 16 ธ.ค. 62
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2561 SAR (อ่าน 42) 14 ธ.ค. 62
โครงการยุวกาชาดจิตอาสาโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ส่งมอบสิ่งของบริจาคเพื่อส่งต่อแก่ผู้ประสบภัยหนาว (อ่าน 21) 13 ธ.ค. 62
แจ้งการดาวโหลดไฟล์รูปผู้บริหารกรุงเทพมหานครและผู้บริหารสำนักการศึกษาในเว็บไซต์สำนักการศึกษา (อ่าน 27) 12 ธ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2562 (อ่าน 65) 16 พ.ย. 62