ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 266) 25 ม.ค. 66
มารู้จักกัญชาเสรีกันครับ (อ่าน 211) 18 มิ.ย. 65
ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (อ่าน 203) 02 มิ.ย. 65
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565 (อ่าน 660) 16 มี.ค. 65
แจ้งกำหนดการของโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ (อ่าน 466) 10 มี.ค. 65
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนทุกคนให้มาติดต่อรับอาหารเสริมนมของเดือนกุมภาพันธ์ (อ่าน 514) 28 ม.ค. 65
แผนเผชิญเหตุ (ใหม่) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19 โรงเรียนในสังกัด กทม. (อ่าน 382) 24 ธ.ค. 64
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนทุกคนให้มารับอาหารเสริม(นม) (อ่าน 276) 24 ธ.ค. 64
6 มาตรการเสริม รองรับการระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา (อ่าน 296) 24 ธ.ค. 64
6 มาตรการหลัก รองรับการระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา (อ่าน 337) 24 ธ.ค. 64
สวัสดีปีใหม่ 2565 (อ่าน 277) 20 ธ.ค. 64
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ได้รับมอบเกียรติบัตร โครงการส่งเสริมการออม ธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 251) 03 ธ.ค. 64
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนทุกคน (อ่าน 228) 01 ธ.ค. 64
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียน ดังนี้ (อ่าน 249) 02 พ.ย. 64
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 206) 29 ต.ค. 64
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนเฉพาะผู้ที่รับเงินช่วยเหลือเป็นเงินสด2,000บาท (อ่าน 214) 29 ก.ย. 64
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนดังนี้ (อ่าน 180) 22 ก.ย. 64
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองที่รับเงินสนับสนุนค่าอาหารเช้าและกลางวันเป็นเงินสดของเดือนสิงหาคม (อ่าน 181) 14 ก.ย. 64
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองที่รับเงินสนับสนุนค่าอาหารเช้าและกลางวันเป็นเงินสด (อ่าน 168) 01 ก.ย. 64
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนเรื่องการรับเงินสนับสนุนค่าอาหารเช้า อาหารกลางวันและการรับอาหารเสริมนม (อ่าน 166) 25 ส.ค. 64
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองทุกท่าน การมารับเอกสาร On Hand และอาหารเสริมนม สัปดาห์ที่2-5 (อ่าน 234) 07 ก.ค. 64
นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครและคณะตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4 ON (อ่าน 268) 28 มิ.ย. 64
รายงานการแจกอาหารเสริม (นม)และเอกสารเรียนที่บ้าน (ON HAND) (อ่าน 320) 24 มิ.ย. 64
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองในการรับค่าเครื่องแบบนักเรียนและอาหารเสริมนม(สัปดาห์ที่2) (อ่าน 289) 17 มิ.ย. 64
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ตามรูปแบบดังนี้ (อ่าน 319) 11 มิ.ย. 64
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร (อ่าน 473) 25 พ.ค. 64
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (อ่าน 381) 07 พ.ค. 64
ผู้อำนวยการเขตประเวศเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) (อ่าน 370) 13 มี.ค. 64
บริษัทพีพีเฮลตี้ฟู้ดจำกัด มอบถาดสแตนเลสสำหรับนักเรียนอนุบาล โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ (อ่าน 410) 03 มี.ค. 64
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1426) 05 ก.พ. 64
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์เปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์2564 (อ่าน 417) 29 ม.ค. 64
แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนให้มารับอาหารเสริม(นม) เพิ่มตั้งแต่วันที่ 25-29 มกราคม 2564 (อ่าน 343) 22 ม.ค. 64
อย่าลืม/อย่าพลาด.......ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองและนักเรียนอีกครั้ง ในวันที่ 11-15 มกราคม 2564 (อ่าน 339) 10 ม.ค. 64
แจ้งผู้ปกครองทุกท่านเรื่องให้นักเรียนมารับเอกสารการเรียน ONHANDและนม ในวันที่ 11 - 15 ม.ค.64 (อ่าน 576) 05 ม.ค. 64
แจ้งปิดโรงเรียนเนื่องจากเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2564 (อ่าน 338) 05 ม.ค. 64
แจ้งปิดโรงเรียนเนื่องจากเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 - 17 มกราคม พ.ศ.2564 (อ่าน 346) 01 ม.ค. 64
แจ้งปิดโรงเรียนเนื่องจากเหตุพิเศษในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - 3 มกราคม พ.ศ.2564 (อ่าน 369) 23 ธ.ค. 63
เด็กหญิงพลอยไพลิน รัตศิลปินได้รับรางวัลพระราชทานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ (อ่าน 363) 15 ธ.ค. 63
แจ้งนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน (อ่าน 508) 11 ส.ค. 63
แจ้งผู้ปกครองทุกท่าน (อ่าน 456) 31 ก.ค. 63
แจ้งผู้ปกครองนักเรียนให้มารับใบความรู้ (ON HAND) ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 (อ่าน 1564) 08 มิ.ย. 63
แจ้งเรื่องให้ผู้ปกครองมารับอาหารเสริม (นม)ตามตารางที่กำหนดครับ (อ่าน 594) 18 พ.ค. 63
แบบสำรวจความพร้อมของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (อ่าน 17) 11 เม.ย. 63
งดแจ้งผลการเรียนและรับเอกสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 (อ่าน 582) 29 มี.ค. 63
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์รับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 769) 27 มี.ค. 63
แจ้งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 576) 18 มี.ค. 63
แจ้งทุกท่าน มาตรการควบคุมและคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) (อ่าน 516) 13 มี.ค. 63
แจ้งกำหนดการของโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ (อ่าน 664) 03 มี.ค. 63
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ แจ้งปิดการเรียนการสอนในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 ตามมติที่ประชุม (อ่าน 387) 25 ก.พ. 63
ขอขอบคุณ คุณศศิพัชธ์ ธีระเดชปิติรัชต์ นายกสโมสรไลอ้อนแห่งประเทศไทยที่มอบหนังสือสารานุกรมสำหรับเยาวชน (อ่าน 433) 21 ก.พ. 63