ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผู้ปกครองนักเรียนให้มารับใบความรู้ (ON HAND) ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 (อ่าน 40) 08 มิ.ย. 63
แจ้งเรื่องให้ผู้ปกครองมารับอาหารเสริม (นม)ตามตารางที่กำหนดครับ (อ่าน 70) 18 พ.ค. 63
แบบสำรวจความพร้อมของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (อ่าน 0) 11 เม.ย. 63
งดแจ้งผลการเรียนและรับเอกสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 (อ่าน 99) 29 มี.ค. 63
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์รับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 174) 27 มี.ค. 63
แจ้งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 74) 18 มี.ค. 63
แจ้งทุกท่าน มาตรการควบคุมและคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) (อ่าน 89) 13 มี.ค. 63
แจ้งกำหนดการของโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ (อ่าน 149) 03 มี.ค. 63
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ แจ้งปิดการเรียนการสอนในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 ตามมติที่ประชุม (อ่าน 64) 25 ก.พ. 63
ขอขอบคุณ คุณศศิพัชธ์ ธีระเดชปิติรัชต์ นายกสโมสรไลอ้อนแห่งประเทศไทยที่มอบหนังสือสารานุกรมสำหรับเยาวชน (อ่าน 73) 21 ก.พ. 63
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ​ในงาน​ "รวมน้ำใจ​พัฒนา​โรงเรียน​สุ​วิทย์​เสรี​อนุสรณ์" วันอาทิตย์​ที่​1มีนาคม​ (อ่าน 63) 14 ก.พ. 63
แนวปฏิบัติการสอบRTและNT ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 60) 08 ก.พ. 63
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ปิดการเรียนการสอนในวันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563 (อ่าน 62) 22 ม.ค. 63
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์เปิดเรียน ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563 (อ่าน 60) 28 ธ.ค. 62
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ จัดงานกีฬาสีและงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 (อ่าน 79) 28 ธ.ค. 62
ทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ที่ 1และ ศุกร์ที่ 3 ของเดือน (อ่าน 44) 26 ธ.ค. 62
นิเทศการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (อ่าน 63) 16 ธ.ค. 62
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2561 SAR (อ่าน 71) 14 ธ.ค. 62
โครงการยุวกาชาดจิตอาสาโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ส่งมอบสิ่งของบริจาคเพื่อส่งต่อแก่ผู้ประสบภัยหนาว (อ่าน 34) 13 ธ.ค. 62
แจ้งการดาวโหลดไฟล์รูปผู้บริหารกรุงเทพมหานครและผู้บริหารสำนักการศึกษาในเว็บไซต์สำนักการศึกษา (อ่าน 50) 12 ธ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2562 (อ่าน 90) 16 พ.ย. 62