ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการเขตประเวศเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) (อ่าน 58) 13 มี.ค. 64
บริษัทพีพีเฮลตี้ฟู้ดจำกัด มอบถาดสแตนเลสสำหรับนักเรียนอนุบาล โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ (อ่าน 67) 03 มี.ค. 64
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 310) 05 ก.พ. 64
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์เปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์2564 (อ่าน 98) 29 ม.ค. 64
แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนให้มารับอาหารเสริม(นม) เพิ่มตั้งแต่วันที่ 25-29 มกราคม 2564 (อ่าน 71) 22 ม.ค. 64
อย่าลืม/อย่าพลาด.......ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองและนักเรียนอีกครั้ง ในวันที่ 11-15 มกราคม 2564 (อ่าน 77) 10 ม.ค. 64
แจ้งผู้ปกครองทุกท่านเรื่องให้นักเรียนมารับเอกสารการเรียน ONHANDและนม ในวันที่ 11 - 15 ม.ค.64 (อ่าน 86) 05 ม.ค. 64
แจ้งปิดโรงเรียนเนื่องจากเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564 - 31 มกราคม พ.ศ.2564 (อ่าน 70) 05 ม.ค. 64
แจ้งปิดโรงเรียนเนื่องจากเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 - 17 มกราคม พ.ศ.2564 (อ่าน 77) 01 ม.ค. 64
แจ้งปิดโรงเรียนเนื่องจากเหตุพิเศษในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - 3 มกราคม พ.ศ.2564 (อ่าน 76) 23 ธ.ค. 63
เด็กหญิงพลอยไพลิน รัตศิลปินได้รับรางวัลพระราชทานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ (อ่าน 89) 15 ธ.ค. 63
แจ้งนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน (อ่าน 222) 11 ส.ค. 63
แจ้งผู้ปกครองทุกท่าน (อ่าน 182) 31 ก.ค. 63
แจ้งผู้ปกครองนักเรียนให้มารับใบความรู้ (ON HAND) ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 (อ่าน 354) 08 มิ.ย. 63
แจ้งเรื่องให้ผู้ปกครองมารับอาหารเสริม (นม)ตามตารางที่กำหนดครับ (อ่าน 256) 18 พ.ค. 63
แบบสำรวจความพร้อมของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (อ่าน 0) 11 เม.ย. 63
งดแจ้งผลการเรียนและรับเอกสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 (อ่าน 302) 29 มี.ค. 63
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์รับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 426) 27 มี.ค. 63
แจ้งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 305) 18 มี.ค. 63
แจ้งทุกท่าน มาตรการควบคุมและคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) (อ่าน 269) 13 มี.ค. 63
แจ้งกำหนดการของโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ (อ่าน 360) 03 มี.ค. 63
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ แจ้งปิดการเรียนการสอนในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 ตามมติที่ประชุม (อ่าน 176) 25 ก.พ. 63
ขอขอบคุณ คุณศศิพัชธ์ ธีระเดชปิติรัชต์ นายกสโมสรไลอ้อนแห่งประเทศไทยที่มอบหนังสือสารานุกรมสำหรับเยาวชน (อ่าน 207) 21 ก.พ. 63
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ​ในงาน​ "รวมน้ำใจ​พัฒนา​โรงเรียน​สุ​วิทย์​เสรี​อนุสรณ์" วันอาทิตย์​ที่​1มีนาคม​ (อ่าน 213) 14 ก.พ. 63
แนวปฏิบัติการสอบRTและNT ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 217) 08 ก.พ. 63
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ปิดการเรียนการสอนในวันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563 (อ่าน 122) 22 ม.ค. 63
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์เปิดเรียน ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563 (อ่าน 158) 28 ธ.ค. 62
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ จัดงานกีฬาสีและงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 (อ่าน 233) 28 ธ.ค. 62
ทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ที่ 1และ ศุกร์ที่ 3 ของเดือน (อ่าน 163) 26 ธ.ค. 62
นิเทศการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (อ่าน 194) 16 ธ.ค. 62
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2561 SAR (อ่าน 272) 14 ธ.ค. 62
โครงการยุวกาชาดจิตอาสาโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ส่งมอบสิ่งของบริจาคเพื่อส่งต่อแก่ผู้ประสบภัยหนาว (อ่าน 158) 13 ธ.ค. 62
แจ้งการดาวโหลดไฟล์รูปผู้บริหารกรุงเทพมหานครและผู้บริหารสำนักการศึกษาในเว็บไซต์สำนักการศึกษา (อ่าน 165) 12 ธ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2562 (อ่าน 168) 16 พ.ย. 62