ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งทุกท่าน มาตรการควบคุมและคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)
แจ้งทุกท่าน...
เพื่อเป็นการควบคุมและคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) จึงมีมาตรการปิดประตูเข้า-ออกด้านโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ให้ใช้ประตูด้านโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์และศูนย์กีฬาอ่อนนุชเป็นการเข้า-ออกภายใน โดยจะมีจุดสแกนวัดไข้และแอลกอฮอล์ล้างมือบริการ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือปฏิบัติตามและประชาสัมพันธ์ต่อไป
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2563,00:00   อ่าน 128 ครั้ง