ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผู้ปกครองนักเรียนให้มารับใบความรู้ (ON HAND) ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563
เรื่อง    การเรียนรู้ผ่านใบความรู้ (ON HAND)
เรียน    ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน
           เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้การเรียนการสอนในโรงเรียนได้เลื่อนเปิดเทอมไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนจึงมีมาตรการให้นักเรียนได้เรียนรู้และทบทวนเนื้อหาก่อนเปิดเทอมจึงกำหนดให้ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มารับเอกสารใบความรู้ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563  ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2563,17:58   อ่าน 267 ครั้ง