ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผู้ปกครองทุกท่านเรื่องให้นักเรียนมารับเอกสารการเรียน ONHANDและนม ในวันที่ 11 - 15 ม.ค.64
เรียน     ผู้ปกครองของนักเรียนทุกท่าน
เรื่อง     การรับเอกสารใบความรู้ (ON HAND) และการรับนม
           เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้ระบาดรอบสอง สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครได้สั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษจึงให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์จึงมีมาตรการให้นักเรียนได้เรียนรู้และทบทวนเนื้อหาก่อนเปิดเรียนจึงกำหนดให้นักเรียนมารับเอกสารใบความรู้ (ON HAND) และมารับนมที่โรงเรียน ในวันที่ 11-15 มกราคม 2564 ดังนี้
เวลา 09.00-10.00 น. อนุบาล1-2
เวลา 10.00-11.00 น. ป.1-2
เวลา 11.00-12.00 น. ป.3-4
เวลา 13.00-14.00 น. ป.5-6
เวลา 14.00-15.00 น. ทุกชั้นที่มาไม่ทันเวลากำหนด
               จึงเรียนมาเพื่อทราบ
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2564,17:17   อ่าน 29 ครั้ง