ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์เปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์2564
ตามประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง เปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 28 มกราคม  2564 โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของ ศบค. กทม. อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน จึงขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองดำเนินการดังนี้
             1. ตรวจคัดกรองสุขภาพบุตรหลานของท่าน ก่อนมาโรงเรียนทุกวัน หากมีอาการไข้ ไอ จาม เจ็บคอ คัดจมูก (อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส) ขอให้หยุดเรียนและแจ้งครูประจำชั้นทราบ โดยไม่ถือเป็นวันลา
              2. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เช่น หน้ากากอนามัย อย่างน้อย 2 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ ผ้าเช็ดมือ แก้วน้ำ อุปกรณ์ ของใช้ส่วนตัวเป็นต้น
              3. เน้นย้ำให้บุตรหลานของท่านปฏิบัติตนตามมาตรการตามคู่มือ  MPN New Normal อย่างเคร่งครัด ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียนและเดินทางกลับบ้านทันทีหลังเลิกเรียน ไม่แวะไปตามสถานที่ต่างๆ หากไม่จำเป็นและไม่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงโดยเด็ดขาด ........ขอบคุณครับ


โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2564,00:00   อ่าน 97 ครั้ง