กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวกชพร จันคามิ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวศาชล สุวรรณภักดี
ครู คศ.3

นางสาวแอนนา เหมวิจิตร
ครู คศ.2

นางสาวพรธีรา แสงสว่าง
ครู คศ.2

นางสาวจีรวดี อุเทนสุต
ครู คศ.2

นางสาวรัตนฉัตร ทรัพย์จรูญ
ครูผู้ช่วย