ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ประจำปี 2565
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิพงศ์ เรืองนภาเพ็ญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2565,12:43  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐวัฒน์ คงธนกำธร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2565,15:18  อ่าน 98 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ข้าราชการครูที่สร้างชื่อเสียงให้กับ สำนักงานเขตประเวศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกชพร จันคามิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2565,15:04  อ่าน 99 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลปิยชนน์ คนการศึกษาประจำปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกชพร จันคามิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2565,15:02  อ่าน 85 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกชพร จันคามิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2565,15:01  อ่าน 82 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ข้าราชการครูที่สร้างชื่อเสียงให้กับ สำนักงานเขตประเวศ
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิพงศ์ เรืองนภาเพ็ญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2565,14:59  อ่าน 93 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิพงศ์ เรืองนภาเพ็ญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2565,14:58  อ่าน 76 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิพงศ์ เรืองนภาเพ็ญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2565,14:56  อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี " จาก คุรุสภา ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิพงศ์ เรืองนภาเพ็ญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2563,19:41  อ่าน 325 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ปิยชนน์ คนการศึกษา" จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู กรุงเทพมหานคร (สกสค.) ประจำปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิพงศ์ เรืองนภาเพ็ญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2562,18:21  อ่าน 729 ครั้ง
รายละเอียด..